PIOTR
KURKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

Adwokat z wykształcenia. Game Designer Fortu Solis. Inwestor w sektorze produkcji gier wideo. Prywatnie zapalony gracz.

W Fallen Leaf S.A. od początku istnienia spółki. Odpowiedzialny za kwestie produkcyjne i prawne. Wspiera rozwój projektów spółki jako game designer.

Michał Pietrzkiewicz


CZŁONEK ZARZĄDU

Ekonomista z wykształcenia. Członek zarządów i rad nadzorczych spółek z sektora gamedev. Posiadacz tytułu CFA, FCCA, doradca inwestycyjny i biegły rewident.

W Fallen  Leaf S.A. od grudnia 2023 roku. Odpowiedzialny za kwestie finansowe i relacje inwestorskie. Wspiera działania z zakresu public relations spółki oraz marketingu jej produktów.